E Foqus afholder kurser i Microsoft Dynamics NAV Fundamentals

På dette 2 dages kursus får du en overordnet
introduktion til udvalgte områder i den nyeste
version af Dynamics NAV.   

I samarbejde med den certificerede Microsoft
Training Partner, Firebrand Nordic, tilbyder
E Foqus et 2 dages kursus i Microsoft
Dynamics NAV i udvalgte standard funktionaliteter.

Den nyeste version af Foqus Finance er
udviklet som et add-on til standard Dynamics
NAV. For at give et overblik over relevante
områder af Dynamics NAV for brugere af
Foqus Finance, har vi udviklet dette kursus
til superbrugere af systemet.

På kurset vil du få styrket dine grundlæggende
færdigheder i betjening af systemet, du vil
få en masse værktøjer med hjem - både til
at kunne bruge her og nu og til at kunne
bruge på længere sigt. Du vil få god indsigt
i hvad systemet kan yde, hvilket vil gøre
dig langt mere effektiv i din måde at arbejde på.

 

 

                             

 

Agenda  - dag 1

8.30 - 9.00 Velkomst / morgenmad

I løbet af de 2 kursusdage kommer vi bl.a. til at gennemgå følgende:

Introduktion til nyeste version af NAV, herunder:
- Rollecenter
- Grænseflade
- Klienttyper
- Tilpasningsmuligheder
- Fra NAV 2009 til 2017 i overskrifter
- Teknisk opbygning

Finans og økonomistyring
- Lister, finanskladder, oversigt
- Analyse og rapportering
- Dimensioner og dimensionsanalyser

19.30 - 20.00 Spørgsmål / afrunding af dagen

Agenda - dag 2

8.30 - 9.00 Morgenmad

Økonomistyring fortsat
- Debitor- og kreditorhåndtering
- Likviditetsstyring
- Anlæg
- Lager

Salg og marketing

Add-ons
- Payment Management
- Collection Management

17.30 - 18.00 Spørgsmål / afrunding af kurset

For at kursisterne får “hands-on” oplevelsen med programmet, vil der i løbet af dagen være opgavegennemgang på egen medbragte computer.

Naturligvis vil der i et passende omfang være indlagt pauser i løbet af dagen, der vil være frokost midt på dagen, og på dag 1 vil der blive serveret aftensmad inden dagen afsluttes med afrunding af dagen.
Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til kurset.

Vi ser frem til at se dig på vores 2 dages kursus i Microsoft Dynamics NAV i udvalgte standard funktionaliteter i samarbejde med den certificerede Microsoft Training Partner, Firebrand Nordic.