Omsætningsfremgang på mere end 17% i leasingbranchen

Vi har i denne udgave spurgt Direktør Christian Brandt, fra Finans & Leasing, om at skrive lidt om 2014.

Finans og Leasing er en interesseorganisation for danske finansieringsselskaber - orienterer her om aktuelle problemstillinger af muligvis relevans for dig:

Leasingbranchen havde et forrygende år i 2014, hvor der var en omsætningsfremgang fra 25,9 til 30, 4 mia. kr. Dvs. mere end 17 pct. Det ses dels som et tegn på, at det lysner for danske virksomheder, dels at leasing er et mere og mere populært finansieringsredskab efter finanskrisen. Dels pga. de direkte fordele ved leasing i form af likviditetsoptimering, skarpe priser, serviceelementer/outsourcing m.v. Dels ud fra et ønske om at have flere finansieringskilder end den traditionelle bankkassekredit. Der er ingen tegn på, at denne positive udvikling ikke også skal fortsætte i årene der kommer bl.a. båret frem af skrappere og skrappere krav til bankers risikotagning, hvor leasing har en stor styrke via den høje og umiddelbart tilgængelige sikkerhed bag den finansielle forpligtelse.

I den nærmeste fremtid vil der formentlig hos mange selskaber være stor fokus på at implementere nye digitale løsninger bl.a. til indhentelse af fornødne samtykker til indhentelse af oplysninger til brug for kreditvurdering, underskrifter på aftaledokumenter og legitimation til brug for KYC efter hvidvaskloven.

Markedsføringslovens § 14 a – dialog med Forbrugerombudsmanden om vejledning på området
På baggrund af politianmeldelse mod en række bilforhandlere for manglende prisoplysninger ved udbud af billån har foreningen kaldt andre relevante foreninger sammen og fået en dialog med Forbrugerombudsmanden i stand. Der er opnået enighed om at udarbejde en vejledning på området, som skal skabe klarhed over kravene til form og indhold.

SKAT´s Hent Selv-ordning
Finans og Leasing deltager nu i SKAT´s brugerforum om Hent Selv-ordningen, hvor man med kundens samtykke (NemID) kan få etaljerede skatteoplysninger til brug for kreditvurderingen

Fartbøder pålægges ejeren i stedet for føreren – leasing holdes udenfor
De meget omtalte ændringer af færdselsloven, der medfører, at visse fartbøder kan pålægges ejeren af bilen i stedet føreren, er nu trådt i kraft pr 1. februar 2015. Ift. leasing er det Finans og Leasings vurdering, at leasingselskaber ikke vil blive pålagt fartbøder som følge af leasingtageres overtrædelse af fartgrænserne, under forudsætning af, at leasingtager er registreret som bruger i DMR.

Andet nyt fra E Foqus
E Foqus har siden sidst ansat to nye dygtige folk Claus Christoffersen og Lars N. Carstensen.

Claus er forretningskonsulent og er allerede i fuld gang med at løse opgaver. Lars er ny Key Account Manager og kommer med 20 års erfaring fra branchen.

Web
Vi oplever en endog meget stor efterspørgsel på vores portal løsning til Foqus Finance i denne periode. Muligheden for at lukke såvel medarbejdere, partnere som kunder ind på en sikker, let og overskuelig måde, ses af mange som fordele der både holder dem konkurrencedygtige men også skaber et incitament for større og lettere forretning.

E Foqus  WEB bygges på nyeste teknologier med blandt andet såkaldt responsive layout. Dette betyder blandt andet mindre behov for at bygge specielle apps for at understøtte brugernes behov.

Er du interesseret i mere information, så kontakt os.