Flexleasing

Som leasingselskab er det muligt at benytte sig af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift. Dvs. den ordning, hvor leasingselskabet betaler registreringsafgiften over en periode, der passer til den leasingaftale, bilen kører på.

Den forholdsmæssige registreringsafgift (FRA) beregnes ud fra nogle faste satser og regler fra SKAT, baseret på bilens alder, leasingaftalens løbetid og den fulde registreringsafgift. Vi har indarbejdet SKATs regler i vores beregningsmodel.

Foqus Finance indeholder en lang række funktioner, som giver den mest optimale håndtering af FRA i jeres virksomhed. Foqus Finance håndterer bl.a. disse scenarier:

  • Køb af anlæg på basis af bilens købspris plus de forskellige elementer i den efterfølgende beregning af FRA til SKAT
  • Indfrielsesberegning for at isolere FRA og rentetillægget fra anlægget
  • Debitorskifte med ny beregning af afgift og rente
  • Opdel anlægsfunktion for at håndtere afgift og rente på anlægget i forskellige scenarier
  • Forlængelse med samme debitor og inden for fristen
  • Udløb af aftalen og indfrielse med håndtering af salg med og uden afgift
  • Funktion til håndtering af afregning (afspejler SKATS ark)
  • Håndterer alle til og fra datoer, stilstandsperioder, udvidelser mv
  • Håndterer både arkivering, udvidelser/fornyelser og kontraktafbrydelser

 

Læs mere om Foqus Finance Flexleasing her.

Hør mere om hvordan Foqus Finance kan hjælpe med håndtering af flexleasing i jeres virksomhed

Kontakt